LINEで送る

朝鮮新報に『大阪府青商会経営セミナー、「共に学び、共に成長」するため』が掲載されました。

大阪府青商会経営セミナー、「共に学び、共に成長」するため